border-address-top
Dr. Sophie Bravo
Pediatrie

Kasteellaan 12
1652 Alsemberg (Beersel)

0474 10 80  22
border-address-bottom

Welkom op de website van dr. Bravo

Fijn dat u uw afspraak online boekt! Op deze manier vermindert de telefoondruk aanzienlijk . Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U de informatie voor patiënten aandachtig doorneemt.

Bienvenu sur le site d'agenda du dr. Bravo

Nous vous remercions de choisir de prendre rendez-vous par voie électronique. Ceci réduit considérablement la quantité d'appels. Nous vous demandons de lire attentivement les informations avant de passer à l'étape du booking.

Welcome tot the website of dr. Bravo

We thank you for choosing the electronic way to book an appointment. This reduces markedly the telephone calls. Please read attentively the information before proceeding to the booking.

Bienvenidos al sitio web de la doctora Bravo

Gracias por tomar cita a través de este sitio. Esto permite reducir considerablemente la cantidad de llamadas telefónicas. Antes de hacerlo, le rogamos leer atentamente las instrucciones. 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©